Verksamhet & pedagogik

Verksamheten är förlagd till dagbarnvårdarens hem och kompletteras med  gemensam verksamhet på grupplokal 1 dag/vecka.

Foto Anita Jonsson

För att bedriva verksamhet för barn i olika åldrar samarbetar vi i grupper i närområdet där vi bor. Vi besöker olika lekparker dagligen i närområdet och ibland gör vi längre utflyktsmål där de föräldrar som har möjlighet är välkomna att följa med.

Vi bjuder också in föräldrar till sommar- och julavslutning årligen.

 

Den planerade verksamheten sker utifrån Skolverkets allmänna råd för familjedaghem. Läs om Skoverkets allmäna råd här (PDF, 222 KB)    

Vi har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läs om vår värdegrund.  (PDF, 69 KB)

28 maj 2018