Arbetssätt

För att bedriva verksamhet för barn i olika åldrar samarbetar dagbarnvårdarna i grupper.

Vi har en daglig kontakt med varandra i gruppen så barnen ska känna sig trygga med alla i gruppen då vi är beroende av varandra vid vikariebehov.

Den planerade verksamheten sker utifrån Skolverkets allmänna råd för familjedaghem
Läs Skolverkets allmänna råd här (PDF, 222 KB)

Vi har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Om du vill veta mer om innehållet kontakta din dagbarnvårdare.

28 maj 2018