Kontakt

Det finns två dagbarnvårdare i området runt Kvarngärdet som tar emot barn i åldern 1-5 år.

Dagbarnvårdare
Anita Jonsson

Husdjur finns i hemmet.

Dagbarnvårdare
Vrajouhi Salameh
12 februari 2018