Välkommen till Kvarngärdets familjedaghem

Två dagbarnvårdare finns i området Kvarngärdet som tar emot barn i åldern 1-5 år.

Här börjar barnets lustfyllda resa i det livslånga lärandet där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet.

God och näringsriktig mat serveras och specialkoster erbjuds.

Dagbarnvårdarna erbjuder barnen förskoleverksamhet i hemmiljö.

Det ger barnen möjlighet till livslångt lärande.