Föräldrasamverkan

Varje år har vi minst ett föräldramöte där vi tar upp allmän information, nyheter inom verksamheten, återkopplar enkätsvar och lär känna andra föräldrar i gruppen. 

Dessutom har vi varje år 1-2 individuella föräldrasamtal.

Då samtalar föräldrar och dagbarnvårdaren om barnet i verksamheten.

Foto Anita Jonsson

23 april 2018